સુવર્ણ મંદિર (હરમંદિર સાહિબ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ’ભગવાનનું નિવાસસ્થાન’, પંજાબી ઉચ્ચારણ: [ɦəɾᵊmən̪d̪əɾᵊ saːɦ(ɪ)bᵊ], અથવા દરબાર સાહિબ, ‘ઉત્તમ દરબાર’ એ એક ગુરુદ્વારા છે જે અમૃતસર, પંજાબ, ભારતના શહેરમાં આવેલું છે. તે શીખ ધર્મનું અગ્રણી આધ્યાત્મિક સ્થળ છે.

મંદિરની જગ્યા પર માનવસર્જિત પૂલ 1577માં ચોથા શીખ ગુરુ, ગુરુ રામ દાસ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો. 1604માં, ગુરુ અર્જને હરમંદિર સાહિબમાં આદિ ગ્રંથની એક નકલ મૂકી હતી. ગુરૂદ્વારાનું વારંવાર શીખો દ્વારા પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તે સતાવણીનું લક્ષ્ય બની ગયું હતું અને મુઘલ અને આક્રમણ કરનાર અફઘાન સૈન્ય દ્વારા ઘણી વખત તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. મહારાજા રણજિત સિંહે, શીખ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કર્યા પછી, 1809 માં તેને આરસ અને તાંબાથી ફરીથી બનાવ્યું, અને 1830 માં ગર્ભગૃહને સોનાના પર્ણથી મઢ્યું. આનાથી તેનું નામ સુવર્ણ મંદિર પડ્યું.

સુવર્ણ મંદિર આધ્યાત્મિક રીતે શીખ ધર્મમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ મંદિર છે. સુવર્ણ મંદિર એ જીવનના તમામ ક્ષેત્રો અને આસ્થાના તમામ લોકો માટે પૂજાનું એક ખુલ્લું ઘર છે. તે ચાર પ્રવેશદ્વારો સાથે ચોરસ યોજના ધરાવે છે, અને પૂલની ફરતે પરિક્રમાનો માર્ગ છે. મંદિરના ચાર પ્રવેશદ્વાર સમાનતામાં શીખની માન્યતા અને શીખોના મતનું પ્રતીક છે કે તમામ લોકોનું તેમના પવિત્ર સ્થાનમાં સ્વાગત છે.

Time Schedule of GoldenTemple

 • Kiwad (Portals) Opening Time 2.00 a.m.
 • Kirtan at Amrit Vela (Early dawn) 2.00 a.m.
 • Asa di Var 3.00 a.m.
 • Departure of Palki Sahib from Sri Akal Takhat Sahib 4.00 a.m.
 • First Hukamnama 4.30 a.m.
 • First Ardas 5.00 a.m.
 • Asa Di War Samapti 6.00 a.m.
 • Second Ardas & Hukamnama 6.15 a.m.
 • Holy reading of Rehras Sahib starts at sunset.
 • Hukamnama at night 10.30 p.m.
 • Departure of Palki Sahib from Sri Harimandir Sahib 10.45 p.m.
 • Sukh-Aasan Sahib at Sri Akal Takhat Sahib 11.00 p.m.